MENS – over de mens van Nietzsche en Foucault

Mens de; m,v -en het hoogst begaafde wezen op aarde

[…] Foucault ziet de mens als psychologische entiteit, een historisch wezen in een maatschappij die gekend kan worden en kan kennen. Hoewel uit Nietzsches interessegebieden blijkt dat hij zich evenwel bezighoudt met de mens als psychologische entiteit, is de vraag of Nietzsches benadering van ‘de mens’ aansluit bij het concept ‘de mens’ dat Foucault onderscheidt in het Moderne épistémè. De centrale vraag in dit essay is dan ook in hoeverre Nietzsches benadering van ‘de mens’ congruent is met het concept ‘de mens’ dat volgens Foucault kenmerkend is voor het épistémè van de Moderne Tijd.

[…] Nietzsche onderscheidt ‘a higher humanity which set some human beings above and apart from the common run of mankind’. Hij deelt de groep ‘de mens’ dus in in verschillende maatschappelijke klassen. Tot de ‘hogere mensheid’ horen volgens Nietzsche de denkende mensen, de filosofen, zij die ‘master of free will’ zijn. Groepen die niet in aanmerking komen voor het predicaat hogere mensheid zijn onder meer ‘de vrouwen’ en ‘het volk’.

[…] Bestaande kaders zijn nooit genoeg voor het hoogst begaafde wezen op aarde.

Pdf: “MENS” – Over ‘de mens’ van Nietzsche en Foucault

 

Advertisements

Comments are closed.