Ideaal conformisme

Conformisme wordt in mijn woordenboek gedefinieerd als de bereidheid zich naar de heersende opvattingen te richten. Als ik in mijn sociale kring rondvraag blijkt al snel dat het woord niet zo’n lekker nasmaakje heeft. Een beetje een geitewollensokkensmaak. […] Toch, of juist daardoor, raak ik steeds geïntrigeerder door het conformisme van ‘mijn generatie’. Want wat moeten we met goed fatsoen verstaan onder ‘heersende opvattingen’ en hoe kan je je daar naar richten?

Spiegeloog 315 (2007) Bacchus

Advertisements

Comments are closed.