Freud is dood! Toch…?

Wie een willekeurige voorbijganger vraagt naar de betekenis van psychologie zal zeker een aantal clichés te horen krijgen. Zonder twijfel zal de onsterfelijk geworden Sigmund Freud worden genoemd. In dit artikel drie experts aan het woord over de vraag ‘Leeft Freud nog in de hedendaagse psychologie?’

Over Freud de schrijver
Freud van de dromen
Freud van de sofa
Freud van de data
Freud van zijn tijd
en Freud van nu

– Om Freud kun je niet heen –

Spiegeloog 314 (2007) Freud is dood!

Ideaal conformisme

Conformisme wordt in mijn woordenboek gedefinieerd als de bereidheid zich naar de heersende opvattingen te richten. Als ik in mijn sociale kring rondvraag blijkt al snel dat het woord niet zo’n lekker nasmaakje heeft. Een beetje een geitewollensokkensmaak. […] Toch, of juist daardoor, raak ik steeds geïntrigeerder door het conformisme van ‘mijn generatie’. Want wat moeten we met goed fatsoen verstaan onder ‘heersende opvattingen’ en hoe kan je je daar naar richten?

Spiegeloog 315 (2007) Bacchus

De nieuwe Q van intelligentie

Een blik op spirituele intelligentie

Intelligentie wordt in het woordenboek gedefinieerd als “De begaafdheid om nog niet gekende problemen door denken op te lossen”. Intelligentie is een begrip dat meerdere zijden kent: zo is de term Intelligentiequotiënt een algemeen geaccepteerd begrip. Nieuw is het Spirituele Quotiënt, dat met name in het bedrijfsleven snel doordringt. Wat is het Spirituele Quotiënt en wat kunnen we zeggen over de aannemelijkheid van deze ‘nieuwe vorm’ van intelligentie?

Spiegeloog 312 (2007) De nieuwe Q van Intelligentie

De winterdip en de baarmoederbeleving

Over de invloed van de seizoenen op onze gemoedstoestand

Iedereen heeft wel eens last van de spreekwoordelijke winterdip. Maar zodra de lente aanbreekt slaat dat gevoel om: bloemetjes, bijtjes, zomerjurken en ijs vormen de perfecte basis voor een goed gemoed. Uit het voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat er een verband bestaat tussen emoties en seizoenen. Welke rol spelen omgevingsfactoren bij de manifestatie van emoties en welke invloed heb je daar zelf op?

Spiegeloog 311 (2006) De winterdip en de baarmoederbeleving

Cliënt bekent

Jantine (31) werd op haar 22e voor het eerst geconfronteerd met een depressieve episode, gevolgd door een manische episode. Toen haar manie doorschoot in een psychose kwam ze terecht op de gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek. Jaren later maakte ze nog eens een manisch-depressieve episode door na het beëindigen van haar relatie. Jantine vertelt over haar leven vol tegenstrijdige emoties.

Spiegeloog 311 (2006) Client Bekent

Onderwijs en arbeidsmarkt

“Het maken van een goede studiekeuze is erg belangrijk en kan vérstrekkende gevolgen hebben voor je toekomst,” staat vermeld op de website voor studiekiezers van de Universiteit van Amsterdam. In onze maatschappij is alles er op gericht om succes in het leven te vergaren en daarbij kan een goede baan niet ontbreken. En voor een goede baan is een goede opleiding nodig. En daarom studeren wij. De vraag is echter of deze redenering wel klopt. Is het wel zo dat we studeren om later een goede baan te kunnen vinden? En doet het er wel toe wat je precies studeert? Kortom: sluit ons wetenschappelijk onderwijs aan op de arbeidsmarkt?

Spiegeloog 310 (2006) Onderwijs en Arbeidsmarkt

Dada, de kunst van iets en niets

Dada, de kunst van het niets. Antikunst, zogenoemd. Kunst als schop tegen de gevestigde orde. Een kop-en-schotel van bont, een fietswiel op een krukje. Is Dada te begrijpen? Is Dada terug te brengen tot een ‘reactie’, een psychologisch verklaarbare verschuiving, wellicht teweeg gebracht door een ontwikkeling in de maatschappij? Wat is het verband tussen deze kunst en de maatschappij? Kortom: wat is het iets achter het niets?

Spiegeloog 309 (2005) Kunst en Maatschappij