Narrative Exposure Therapy bij PTSD

Bachelorscriptie Psychologie (2008)

Abstract

Posttraumatische Stress Stoornis (PTSD) is een angststoornis waaraan een of meer traumatiserende gebeurtenissen zijn voorafgegaan. De stoornis wordt onder meer gekenmerkt door herbelevingen in de vorm van intrusieve gedachten en flashbacks. De vraag is welke rol geheugenprocessen spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van PTSD en in hoeverre de nieuwe therapie Narrative Exposure Therapy kan bijdragen aan de behandeling van PTSD met inachtneming van deze geheugenprocessen. Geheugenprocessen blijken een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van PTSD. Tijdens de traumatiserende gebeurtenis worden herinneringen door PTSD-patiënten disfunctioneel verwerkt, waardoor patiënten niet in staat zijn traumagerelateerde herinneringen te integreren met normale autobiografische herinneringen of ze in een adequate context van plaats en tijd te plaatsen. Dit biedt een verklaring voor PTSD-specifieke herbelevingen. Narrative Exposure Therapy (NET) beoogt traumagerelateerde herinneringen te integreren door ze in te kaderen in het normale autobiografische geheugen middels een geschreven autobiografie, teneinde herbelevingen te stoppen en symptoomreductie te bewerkstelligen. NET is een effectieve therapie gebleken voor PTSD-patiënten in oorlogsgebieden. Of NET ook breder toepasbaar is moet vervolgonderzoek onderwijzen.

Pdf: Narrative Exposure Therapy bij PTSD